domingo, 8 de mayo de 2011

Creem figures

Aquesta activitat és ideal pels nens amb autisme ja que consta de crear figures a partir de les peces que ens donen. La complicació es dona a l'hora de crear-les, doncs s'ha de seguir un ordre ja que si poses primer una figura que no toca no serveix. La seqüenciació és un aspecte que els costa molt a aquesta tipologia de nens ja que els és difícil saber quin és l'ordre correcte. Així doncs amb aquesta activitat potenciaran una de les seves carències tot jugant, d'una manera motivadora. Es pot triar diversos objectes, des d'un cavall a una cadira o un rellotge.

http://www.cincopatas.com/juegos%20de%20carpintero/carpinteria.html

sábado, 7 de mayo de 2011

Troba les diferències

Aquesta activitat consta de buscar diferències: apareixen diverses imatges iguals menys una, la qual té una característica diferent, ja sigui un color, el tamany o una peça. Quan s¡ha identificat una diferència n'apareix d'una altra en la mateixa imatge. Aquest exercici va molt bé pels nens amb el trastorn d'espectre autista ja que els costa i concentrar-se en les coses, amb això hauran de fixar-se amb els detalls i diferenciar la figura que no és igual a la resta. Requereix un mínim d'observació i dedicació al mateix temps que està atent.
http://www.helpkidzlearn.com/games/coconut_shy/coconut_shy.shtm

viernes, 6 de mayo de 2011

Poisson Rouge


Les següests activitats que us presentem tenen com objectiu treballar la discriminació visual.

- En aquesta primera activitat es treballa la inversió de les diferents figures en la qual ajuda a fomentar la percepció de les posicions dels cossos en un espai determinat.

http://www.poissonrouge.com/planets//


- En aquestes següents activitat es pretén treballar el reconeixement de diverses formes, memòria visual i també l'orientació espacial.

                                                                                           http://www.poissonrouge.com/planets//

         
       


           http://www.poissonrouge.com/search//


                                                                                               http://www.poissonrouge.com/concentration//


- L'última activitat que us presentem està destinada al treball de la coordinació òculo-manual fina.


          http://www.poissonrouge.com/dottodot//Esperem que sigui una activitat útil per a treballar l'estimulació visual a partir de diversos àmbits.

miércoles, 4 de mayo de 2011

Ou sorpresa!

En aquesta activitat es treballa l'atenció i sobretot la capacitat d'anticipació. Aquesta tracta d'un ou sorpresa que quan cliques damunt amb el ratolí surt un animal de dins d'aquest amb música. Es potencia l'atenció ja que els nens estan pendents de veure què passarà i quan ja ho han fet diverses vegades entenen que d'aquell ou sempre surt quelcom i això fa que quan el tinguin davant puguin preveure que sortirà alguna cosa d'allà dins i l'esperin. En el cas de què tardin més d'un cert temps no sortirà res de l'ou, per tant hauran d'espavilar-se si tenen curiositat per saber què hi ha a dins (el temps màxim d'espera es pot mesurar). És molt aconsellable per a nens autistes ja que una de les seves característiuqes és la limitació a l'hora de fer anticipacions.

Esperem que us serveixi d'utilitat!
  http://www.helpkidzlearn.com/early/mystery_egg.html#>

Childtopia

Childtopia és una pàgina amb moltes activitats de diferents tipologies. Trobem jocs educatius relacionats amb la música, memoria, llenguatge, matemàtiques, habilitat, creativitat i observació. A part tenim activitats per fer puzzles, plastilina, manualitats, endivinalles, dibuixos, fitxes per imprimir, contes clàssics, activitats per apendre les lletres, els números i comprensió oral i escrita. La pàgina té nivells diferents la majoria orientats cap a cicle inicial i mitjà. És una bona eina per utilitzar amb nens amb necesitats educatives especials que necessiten reforçar la comprensió lectora, aprendre les lletres o treballar alguns continguts de forma diferent.

Esperem que us sigui d'utilitat!
http://childtopia.com/index.php

martes, 3 de mayo de 2011

Baby Einstein

Avui us portem una sèrie de vídeos de la marca "Baby Einstein" són un conjunt de vídeos que treballen diversos aspectes educatius amb els que estimular les capacitats creatives. Aquests vídeos funcionen molt bé amb els nens amb autisme (sobretot greu), els ajuda a fixar l'atenció ja que gràcies als colors, formes, moviments i música motiva molt a aquesta tipologia de nens fent que mirin els vídeos bocabadats quan la gran majoria no pot estar més de dos minuts fent la mateixa tasca.

Emocions

Aquesta activitat treballa les emocions a través de les expressions de la cara. Es tria un personatge i pots escollir també l'expressió que vols que representi, n'hi ha de tot tipus: tristesa, vergonya, avorriment, alegria, sorpresa i molts altres més. Això ajuda a identificar els diferents sentiments i a identificar-los no només en ells mateixos sinó en les altres persones ja que els nens amb aquest trastorn una de les principals carències és la falta d'interacció degut a la falta d'empatia ja que no entenen els sentiments dels demés. Aquí podran practicar qualsevol expressió, les quals estan exagerades per tal de facilitar-ne la comprensió. La pàgina és amb anglès però és de fàcil d'entendre ja que només hi ha paraules bàsiques.
  http://www.helpkidzlearn.com/findout/smartypants/smartypants.shtm

lunes, 2 de mayo de 2011

Busquem als músics!


En aquesta activitat es treballa la percepció d'objectes a través de la vista, doncs han de buscar on són els músics, els quals es van posicionant cada vegada a un lloc diferent, acostumen a estar una mica amagats per tal de fer esforçar una mica als nens/es. Un cop localitzats han de portar el ratolí cap a ells i clicar per tal de que es desplacin cap al centre i toquin un intrument en concret. És una activitat complexa on el treball òculo - manual és molt impotant, donsc primer han de localitzar amb la vista l'objecte i després han d'aconseguir moure el ratolí fins allà i això requereix una certa coordinació i una bona psicomotricitat.

http://www.helpkidzlearn.com/early/tt_peeping_music/peeping_musicians.shtm

Unitats didàctiques: llenguatge de signes

A continuació us oferim un conjunt d'activitats per a treballar amb persones amb deficiència auditiva.


Conceptes amb llenguatge de signes

A continuació us oferim les següents fitxes destinades a treballar diferents conceptes amb el llenguatge de signes.

En aquestes es poden treballar l'abecedari dactilològic, els dies de la setmana, els mesos, les estacions de l'any i també el temps que fa.Esperem que us serveixi d'utilitat!

Aprende con Frosti

En la següent pàgina web que us oferim es poden trobar un conjunt d'activitats educatives destinades a nens d'uns 3-4 anys.

La temàtica en la que nosaltres ens centrem és la que posa: "Educació Visual". En aquesta s'intenta que l'alumne exerciti l'orientació espacial, la memòria visual, l'atenció i també la concentració. Però també es poden treballar altres àrees en les que el nen pugui tenir dificultats.
  
Per aquest motiu aquesta pàgina web ens ofereix una variada quantitat de continguts, capaços de mantenir l'atenció de l'alumne al mateix moment que aprèn i es diverteix.La pàgina en la que pots realitzar aquest joc és la següent:

http://www.frosti.es/


Esperem que us sigui d'utilitat!


Les fruites!


Avui us portem un altre WebQuest destinada a treballar les fruites.
En aquesta activitat, els alumnes hauran d’elaborar un mural amb totes les fruites que trobin per la xarxa. L’activitat pot utilitzar-se com a un complement per treballar els hàbits d’alimentació o conèixer tot tipus de fruites.

Esperem que us agradi!

http://phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=7273&id_pagina=1

domingo, 1 de mayo de 2011

Música per la recreació i la diversió


A continuació us oferim una de les nostres WebQuest destinada a treballar l'estimulació auditiva a partir de l'àrea de música.


Aquesta WebQuest està composta per una petita introducció sobre el tema, una explicació de les activitats que s'han de dur a terme i els recursos que es necessiten i també dels criteris que s'han d'avaluar per saber si l'alumne ha assolit els objectius fixats.


Esperem que us sigui d'utilitat!!!

http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=7260&id_pagina=1/


El caragol Serafin


A continuació us mostrem un joc didàctic multimèdia elaborat, especialment, per a nens i nens amb deficiència visual. Aquest joc permet als alumnes fer activitats de manera lúdica i motivadora. 

Aquest programa consta d'un conte i d’una gran quantitat de jocs interactius. Els jocs estan destinats a l’estimulació i a l’entrenament visual, mentre que el conte dóna l’oportunitat tant d’escolar-lo com de llegir-lo al mateix moment.


Aquest joc està elaborat per l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE)


ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/caracol_serafin/start_html.html/Esperem que us sigui d'utilitat!