miércoles, 4 de mayo de 2011

Ou sorpresa!

En aquesta activitat es treballa l'atenció i sobretot la capacitat d'anticipació. Aquesta tracta d'un ou sorpresa que quan cliques damunt amb el ratolí surt un animal de dins d'aquest amb música. Es potencia l'atenció ja que els nens estan pendents de veure què passarà i quan ja ho han fet diverses vegades entenen que d'aquell ou sempre surt quelcom i això fa que quan el tinguin davant puguin preveure que sortirà alguna cosa d'allà dins i l'esperin. En el cas de què tardin més d'un cert temps no sortirà res de l'ou, per tant hauran d'espavilar-se si tenen curiositat per saber què hi ha a dins (el temps màxim d'espera es pot mesurar). És molt aconsellable per a nens autistes ja que una de les seves característiuqes és la limitació a l'hora de fer anticipacions.

Esperem que us serveixi d'utilitat!
  http://www.helpkidzlearn.com/early/mystery_egg.html#>

No hay comentarios:

Publicar un comentario