Què hi pots trobar?


En aquest blog hi podem trobar activitats per a tota tipologia de deficiència:

Deficiència visual
La discapacitat visual és una limitació o una deficiència del sentit de la vista. Són aquelles persones que amb una ajuda podrien veure o distingir, tot i que amb gran dificultat, alguns objectes a distàncies curtes. Si la mida de la lletra es gran i clara fins i tot podrien arribar a llegir-la amb un gran esforç i utilitzant les ajudes específiques.
Hi ha dos tipus de deficiència visual: cecs i ambliops (baixa visió i limitats visuals). Els primers necessiten Perfils Individualitzats i Adaptacions d’accés al currículum mentre que el segon grup és suficient amb material específic. 

Característiques dels ambliops:

 • Necessiten completar la informació rebuda visualment amb altres sentits
 • Necessiten millorar la funcionalitat de la resta visual a través de l’estimulació i entrenament de la resta visual que tenen

Aspectes a treballar amb alumnes amb deficiència visual:
 • Estimulació visual
 • Estimulació multisensorial
 • Lectoescriptura en Braille i “tinta”
 • Orientació i mobilitat
 • Habilitats de vida diària
 • Tiflotecnologia

Deficiència auditiva
La deficiència auditiva succeeix quan hi ha un problema a la oïda que dificulta el desenvolupament complert d’aquest sentit.  Una persona amb deficiència auditiva pot ser capaç de sentir alguns sons o pot no sentir absolutament res. N’hi ha de dos tipus: sordera (pèrdua severa de l’audició) i hipoacusia (pèrdua lleugera o mitjana de l’audició).
Els nens amb deficiència auditiva necessiten una adaptació de l’entorn i dels aprenentatges perquè li arribin a través d’altres sentits, per tant serà molt important la informació que rebi a través del canal visual. 

 Aspectes a treballar amb alumnes amb deficiència visual:
 • Estimulació auditiva
 • Estimulació visual
 • Estimulació multisensorial
 • Ajuts tècnics individuals (audiòfons o pròtesi auditiva)

Deficiència motora

La deficiència motora és una alteració o deficiència orgànica de l’aparell motor o del seu funcionament i afecta al sistema dels ossos, les articulacions, els nervis i/o els músculs. Es veu afectat l’aparell locomotor el qual està determinat per limitacions posturals, de desplaçament, coordinació i manipulació, fins i tot podrien tenir més de dues d’aquestes. A més a més a tot això se li pot afegir alteracions sensorials, perceptives, de llenguatge. Pot ser però que alguns conservin la seva capacitat intel·lectual. 

Aspectes a treballar amb alumnes amb deficiència motora: 
 • Estimulació multisensorial
 • Estimulació basal
 • Activitats d’acció – reacció
 • Sistemes alternatius de comunicació (SPC, SAAC, PEC...)

Deficiència mental 

La deficiència mental és un trastorn definit per la presència d’un desenvolupament incomplert i es caracteritza sobretot perquè les funciones bàsiques estan deteriorades i es veu afectat el nivell cognitiu de la persona, així com també el llenguatge, la motricitat i la socialització. Hi ha quatre nivells de deficiència mental:

 • Deficiència mental LLEU: poden tenir fins i tot converses simples al mateix temps que poden tenir relacions socials, poden arribar a ser autònoms tot i que presenten alguna dificultat en l’aprenentatge.
 • Deficiència mental MODERADA: el llenguatge aquí ja comença a ser un problema ja que els costa comprendre’l, una autonomia i dependència personal gairebé no és possible tot i que poden arribar a tenir relacions socials amb el seu entorn força favorables.
 • Deficiència mental GREU: desenvolupament motor bastant afectat i poques habilitats per a la vida diària.
 • Deficiència mental SEVERA: mobilitat escassa o nul·la, comunicació molt rudimentària i com majoritàriament tenen altres patologies associades requereixen atenció constant.

Aspectes a treballar amb alumnes amb deficiència mental:
Aquesta deficiència és molt més complexa i avarca molts més aspectes que les deficiències sensorials, per la qual cosa no es pot posar un patró gaire específic sobre quina tipologia d’activitats s’han de realitzar amb aquests nens.